Zásady ochrany osobních údajů

Oddíl fotbalu TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s. se sídlem Mánesova 1580/17, Česká Lípa, IČ 04286090 bude zpracovávat osobní údaje přihlášeného subjektu na fotbalovou akci v souvislosti s činností klubu v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů1 a zákonem2 zejména pro účely:

  • a) evidence v seznamu přihlášených
  • b) pro doložení vyúčtování z dotačních programu v oblasti sportu pro účely Libereckého kraje a města Česká Lípa

Souhlasíte-li, bude klub zpracovávat vaše osobní údaje pro:

  • a) Marketingové akce (zasílání obchodních sdělení o dalších pořádaných fotbalových turnajích) v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, případně telefonní číslo
  • b) Pro doložení o pořádání akce v rámci dotačních programů v oblasti sportu pro potřeby Libereckého kraje a města Česká Lípa v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, případně telefonní číslo

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv písemně odvolat. Poskytován je na celou dobu trvání členství a dále po dobu 10-ti let od jeho ukončení.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám klubu, či zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Vaše osobní údaje budou zpracovány jak manuálně, tak automatizovaně.

Odesláním přihlášky prohlašujete, že jste byl/a informován/a o svých právech a povinnostech, zejm. o svém právu a) kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu uvedeného v každé emailové zprávě, b) na přístup k osobním údajům, c) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, d) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovány protiprávně, e) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, f) na přenositelnost údajů a taktéž právo, g) vznést námitku, po níž zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a h) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na správce databáze: Jan Kubišta  |  fs@loko-cl.cz  |  +420 704 443 604


1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se pracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ozrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2 Zákon č. XXX/2018 Sb., o zpracování osobních údajů (xxx -číslo bude známo po uveřejnění ve sbírce zákonů)